fbpx

1-konferencja

nawigacja

SS i Lean dla usług

SSLdlauslug

Procesy usługowe

Konferencja dotycząca doskonalenia procesów usługowych to pierwsze takie wydarzenie zorganizowane w Warszawie.

Chcieliśmy pokazać różne podejścia oparte o Lean, Six Sigma, Podejście Procesowe i Kaizen. Pierwszy dzień został w całości poświęcony wystąpieniom praktyków, był też czas na podjęcie dyskusji z ekspertami. Drugiego dnia przeprowadziliśmy 4 całodniowe, praktyczne warsztaty usługowe.

highlights_wwa

HR i program


 

Godzina

Wydarzenie

08:30-09:00 Rejestracja
09:00-09:15 Otwarcie konferencji
KamiL Torczewski, Akademia Białego Kruka
9:15-10:00 „Wszyscy kłamią” - o pomiarach produktywności w procesach usługowych
Wojciech Jakubiak, Menedżer projektów jakościowych,
Szczepan Baranowski, Menedżer jakości, Hewlett-Packard
Czytaj więcej
Dużym wyzwaniem w procesach usługowych jest efektywne mierzenie produktywności pracownika oraz obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień procesowych. W trakcie wystąpienia chcemy pokazać jak organizacja Global Business Services firmy Hewlett-Packard podeszła do tych wyzwań oraz ewolucję podejścia do takich pomiarów na przestrzeni ostatnich lat.
10:00-10:45 Czy ten pociąg to do Szczecina? - czyli epicka opowieść o podróży z biletem w jedną stronę   
Małgorzata Janecka, Manager Procesu Zobowiązań i Należności, Coloplast
Czytaj więcej
Prezentacja przedstawia model transferu / centralizacji działów księgowości z 23 jednostek organizacyjnych w 17 krajach (Europa, US i Kanada) do Polski, do Szczecina w średniej wielkości firmie skandynawskiej. Firma z branży medycznej produkuje i sprzedaje produkty na całym świecie.

Prezentacja będzie dotyczyć:
– sposobu transferu wiedzy,
– wprowadzania myślenia procesowego w organizacji,
– usprawnienia procesów w zgodzie z kulturą organizacyjną firmy,
– wdrożonych metod i narzędzi oraz ich wykorzystania w codziennym życiu organizacji.

Będzie to opowieść o tym jak ewolucyjnie zmienia się sposób myślenia ludzi o procesach w organizacji i jakie są tego skutki, co wspiera taki model rozwoju a co mu zdecydowanie szkodzi. Jak bez wypowiadania na głos słów Lean, Six Sigma czy Kaizen wdrożyć pracę z procesami i ich doskonaleniem. Opowieść poparta będzie danymi liczbowymi i urokiem osobistym prelegentki.

10:45-11:00 Przerwa
11:00-11:45 Małe zmiany, czyli o niełatwej drodze wprowadzania systemu sugestii w bankowości
Ewa Muciek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianą i Procesami , Santander Consumer Bank
Czytaj więcej
W prezentacji przedstawiono doświadczenia we wdrożeniu systemu sugestii w firmie z branży finansowej. Omówiono główne wyzwania, a także sukcesy widziane oczyma liderów zmian jak i głównych oponentów programu wdrażania systemu sugestii a także spostrzeżenia związane z krzewieniem kultury ciągłego doskonalenia w myśl filozofii Kaizen.
11:45-12:30 Najistotniejsze zmienne są w naszych głowach,
Mariusz Góral, Pełnomocnik ds. przekształceń w obszarze zarządzania procesowego i jakości, Poczta Polska
Czytaj więcej
Zarządzanie zmianą i wyzwania wdrożeniowe Programu Lean Sigma na podstawie opowieści o 455 letnim królestwie dzielnicowym, w którym garstka śmiałków mierzy się z wielogłowym smokiem.
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:15 Właścicielstwo procesów w obszarze detalicznym - na podstawie doświadczeń ING Bank Śląski
Szymon Piłat, Manager Procesu, ING Bank Śląski
Czytaj więcej
Historia wdrażania zarządzania procesowego, a razem z nim roli właściciela procesu w ING Banku Śląskim jest długa i kręta. Ma już prawie 10 lat. Jednak kiedy można powiedzieć – udało się? Kiedy i skąd wiadomo, że dany model jest tym najwłaściwszym i rzeczywiście działa? Głównym nurtem prezentacji będzie próba zaadresowania odpowiedzi na postawione pytanie w tytule prezentacji „Czy wprowadzenie właścicielstwa procesu pomaga czy przeszkadza w realizacji strategii biznesowej?”

W trakcie wystąpienia zostaną poruszone takie kwestie jak:
1. Co oznacza rola właściciela procesu?
2. Po co przekształcać organizację z funkcyjnej w procesową?
3. Jak przedstawia się model właścicielstwa procesów w ING Banku Śląskim?
4. Jest jeden, a może jest ich kilka? Który jest ten właściwy?

W trakcie prezentacji zostanie również omówiony jeden z modeli szczegółowo. Będzie mowa o tym jak zarządzać procesem, bo co to tak naprawdę oznacza w praktyce?!
14:15-15:00 „Zarządzanie Wyszczuplaniem vs Wyszczuplanie Zarządzania”,
Grzegorz Muzyka, Kierownik Departamentu Zarządzania Usługami, IBM
Czytaj więcej
Szczupłe Zarządzanie, Szczupli Kierownicy, Szczupłe Modelki – co ich łączy? Niniejsza prezentacja będzie oparta o zderzenie ze sobą różnych pryzmatów wyszczuplania w ujęciu biznesowym oraz przedstawieniu ‘celu’ oraz ‘koncepcji’ jako nadrzędnych elementów zbalansowanego systemu Lean Management, z wykorzystaniem przykładów z sektora usług IT.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 "Konto w 10 minut – czy warto usprawniać procesy analogowe?"
Jakub Konewka, Dyrektor Departamentu Organizacji i Procesów,
Łukasz Kubacki, Analityk Procesów Biznesowych, Euro Bank S.A.
Czytaj więcej
Czy w świecie, w którym mobilność jest słowem klucz jest nadal potrzeba na ulepszenia usług oferowanych w oddziałach stacjonarnych? Postaramy się podczas naszej prezentacji pokazać, iż usprawnianie procesów analogowych w bankowości nadal ma sens. Pokażemy to na przykładzie procesu otwierania rachunku bankowego w placówce, który dzięki ścisłej współpracy Departamentu Procesów, Departamentu Produktów i IT udało się ekstremalnie uprościć. Efekt? Czas otwarcia rachunku i pobytu Klienta w placówce skrócony o kilkaset procent. Nie zabraknie tu oczywiście odwołań do DMAIC i innych metodyk użytych podczas pracy. Pokażemy również inne korzyści jakie przyniosła zmiana procesu w tym np. zmniejszenie liczby wydruków, ilości kartek w umowie czy składanych podpisów.
16:00-16:45 Panel ekspercki
Prowadzący: KamiL Torczewski
16:45-17:00 Podsumowanie i zakończenie
KamiL Torczewski, Akademia Białego Kruka

hr i materiały do pobrania


Materiały do pobrania

Prezentacje z Konferencji Lean | Six Sigma Doskonalenie procesów usługowych dostępne do pobrania na stronie.

hr i PRELEGENCI


Prelegenci

WOJCIECH JAKUBIAK

WOJCIECH JAKUBIAK

Menedżer projektów jakościowych,
Hewlett-Packard

Ekspert Lean, Black Belt Six Sigma. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako inżynier procesu w firmie LG electronics. Od 4 lat pracuje w Hewlett Packard Company Global e-Business Operations na stanowisku menadżera projektów jakościowych . Ukończył Inżynierie materiałową na Politechnice Wrocławskiej.

Czytaj więcej
Od 6 lat praktyk Lean i Six Sigma związany z sektorem produkcyjnym i usługowym. Prowadził liczne projekty usprawniające w działach jakości i produkcji. Wprowadzał koncepcje Industrial engineeringu dla sektora usług biznesowych w takich działach jak HR, F&A czy Supply chain.

Małgorzata Janecka

MAŁGORZATA JANECKA

Manager Procesu Zobowiązań i Należności,
Coloplast

Małgorzata Janecka – manager, trener, mentor, certyfikowany coach ICF. Od 15 lat zarządza procesami księgowymi (zobowiązania, należności) od roku w procesach backoffice dla działów sprzedaży i obsługi klienta.

Czytaj więcej
Od 15 lat zarządza zespołami i liderami. Od prawie 30 lat w organizacjach usługowych, sprzedażowych i produkcyjnych. Z sukcesem i przyjemnością łączy zarządzanie ludźmi, procesami i projektami.

Mariusz Góral

MARIUSZ GÓRAL

Pełnomocnik ds. przekształceń w obszarze zarządzania procesowego i jakości,
Poczta Polska

Black Belt Six Sigma. Zawodowo związany z Pocztą Polska, w której pracował jako analityk w służbach rachunkowości zarządczej, kierował Kontrolingiem Kadrowo Płacowym, projektami Lean Sigma i zespołem Menadżerów Procesów.

Czytaj więcej
Obecnie w funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. przekształceń obszaru zarządzania procesowego i jakości.

Grzegorz Muzyka

GRZEGORZ MUZYKA

Kierownik Departamentu Zarządzania Usługami,
IBM

Doświadczenie w Lean i Six Sigma zdobywał zarządzając strategicznymi projektami i programami transformacji biznesu w zakresie dostarczania usług i szerzenia kultury ciągłego doskonalenia dla oddziałów IBM na całym świecie.

Czytaj więcej
Obecnie praktycznie wykorzystuje poznane koncepcje prowadząc Departament Zarządzania Usługami (Kierownicy i Koordynatorzy usług). Pasjonat podróży, samodoskonalenia oraz gry w squash’a.

SZCZEPAN BARANOWSKI

SZCZEPAN BARANOWSKI

Menedżer jakości,
Hewlett Packard

Certyfikowany Black Belt z kilkuletnim doświadczeniem w projektach i programach jakościowych prowadzonych zarówno w skali mikro jak i globalnej. Od blisko 8 lat pracuje w firmie Hewlett Packard przechodząc przez stanowiska lidera centrum obsługi klienta i analityka procesów biznesowych w pionie finansowo-księgowym koordynując inicjatywy usprawnieniowe w ramach pionu.

Czytaj więcej
Od 4 lat jest członkiem a blisko 2 lata zarządza działem jakości i usprawnień procesowych odpowiadając za wdrożenia globalnych inicjatyw jakościowych na poziomie wrocławskiego centrum oraz regionu EMEA.

Ewa Muciek

EWA MUCIEK

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianą i Procesami,
Santander Consumer Bank

Dr inż. Ewa Muciek jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej. Prowadziła prace badawcze nad wykorzystaniem modeli stochastycznych w prognozowaniu przepływów pieniężnych z inwestycji finansowych.

Czytaj więcej
Wcześniej nauczyciel akademicki na Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów, Wyższej Szkole Bankowej, następnie Dyrektor Biura Proceduralno-­Projektowego w AIG Bank Polska S.A .Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianą i Procesami w Santander Consumer Bank Polska S.A odpowiedzialny za wdrażanie zmian w systemach i procesach w banku.

Anna Gugała-Sobczak

SZYMON PIŁAT

Manager Procesu,
ING Bank Śląski

Od kilku lat zajmuje się jakością, usprawnianiem i optymalizacją procesów w sektorze usług. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej
Zbudował procesy dla kilku firm typu start-up, następnie zarządzał procesami obsługi klienta i jakością w branży telekomunikacyjnej, obecnie właściciel strategicznego procesu w ING Banku Śląskim.

Łukasz KubackI

ŁUKASZ KUBACKI

Analityk Procesów Biznesowych,
Euro Bank S.A.

Od 8 lat specjalizuje się w usprawnianiu, optymalizacji procesów i poprawie efektywności operacyjnej oraz szkoleniach z metodyki Lean Six Sigma.

Czytaj więcej
Zajmuje się realizacją projektów usprawniających i optymalizujących procesy operacyjne oraz poprawą efektywności operacyjnej. Prowadzi warsztaty mające na celu tworzenie procesów od podstaw, ich optymalizacji wraz graficznym obrazowaniem procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN. Kierując zespołem doskonalenia procesów, zarządza zespołem analityków biznesowych, odpowiedzialnych ze analizę i zbieranie wymagań biznesowych w realizowanych projektach optymalizacyjnych. Prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów uczelni wyższych w ramach projektów unijnych. Wykładowca na WSB na kierunku Six Sigma i optymalizacja procesów.

Jakub Konewka

JAKUB KONEWKA

Dyrektor Departamentu Organizacji i Procesów,
Euro Bank S.A.

Od blisko 10 lat związany z obszarem optymalizacji procesów biznesowych. Prowadził projekty usprawniające w branży telekomunikacyjnej, finansowej i usługowej (SSC/BPO).

Czytaj więcej
W roku 2011 z powodzeniem zakończył certyfikację Six Sigma MBB w BMGI.

hr patroni medialni


Patroni wydarzenia

tsl biuznes

HBR

PMI PC

opis TSL

Miesięcznik TSL Biznes to magazyn informacyjny, na którego łamach czytelnik odnajdzie wszystkie najważniejsze wiadomości z branży transportu, spedycji i logistyki. Branża TSL to jeden zwarty organizm, dlatego właśnie w jednym tytule scalamy wszystko to, co najistotniejsze. Informujemy o nowych produktach, usługach i rozwiązaniach. Piszemy o aktualnych tendencjach i kierunkach zmian.

Czytaj więcej
Dostarczamy pożytecznych i wartościowych wskazówek, opinii i porad. Czasopismo tworzą eksperci mający bogate doświadczenia w tej branży. Nasze łamy otwieramy też dla specjalistów pracujących w branży TSL. Miesięcznik kierujemy do profesjonalistów związanych z branżą TSL, zarówno budujących ofertę tej branży, jak i korzystających z jej usług.Czytają nas w szczególności: dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie i specjaliści logistyki oraz transportu w firmach sektora produkcyjnego, handlowego i dystrybucyjnego; właściciele i kierownicy firm transportowych; przewoźnicy; spedytorzy i pracownicy spedycji; operatorzy logistyczni i pracownicy firm kurierskich; dostawcy rozwiązań i usług dla branży TSL (producenci i dystrybutorzy taboru i sprzętu transportowego, wyposażenia magazynowego, systemów IT, itp.); studenci, naukowcy, ludzie nauki i wszyscy inni zainteresowani lub związani z branżą TSL. To wszystko w atrakcyjnej cenie 9,90 zł za wydanie i tylko 99 zł w rocznej prenumeracie.

www.tsl-biznes.pl

opis HBR

Harvard Business Review Polska to polska edycja najbardziej prestiżowego magazynu na świecie na temat zarządzania. Przedstawia najnowsze idee i trendy, nieomawiane jeszcze w książkach i popularnych periodykach biznesowych. To tutaj po raz pierwszy prezentowane są najnowsze strategie i metody stosowane przez wiodące światowe firmy.

Czytaj więcej
Polska edycja zawiera także teksty i komentarze dotyczące problemów o szczególnym znaczeniu dla polskich firm. Harvard Business Review Polska nie zajmuje się jednak komentowaniem bieżącej sytuacji na polskim rynku, ale dogłębnie analizuje praktyczne strony efektywnego i strategicznego zarządzania kluczowymi obszarami w firmie. Harvard Business Review Polska, tak jak Harvard Business Review, ma jeden główny cel: być źródłem nowych pomysłów, metod i idei dla liderów biznesu.

http://www.hbrp.pl/

 

opis PMI PC

PMI to wiodąca międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP), promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki.

Czytaj więcej

 

leancenter

BWL

mt biznes

opis Leancenter

LeanCenter.pl, to portal przedsiębiorców i pracowników zainteresowanych ciągłym doskonaleniem swoich firm i miejsc pracy. Na portalu pojawiają się informacje o wydarzeniach związanych z Lean Management oraz Lean Manufacturing. Użytkownicy znajdą także bazy studiów podyplomowych, firm i narzędzi Lean oraz mogą zapoznać się z teoretyczną wiedzą na temat szczupłego zarządzania.

Czytaj więcej
Zarejestrowani użytkownicy mogą również prezentować własne dokonania z zakresu ciągłego doskonalenia swojego przedsiębiorstwa oraz publikować spostrzeżenia dotyczące realizowanych w Polsce projektów i doświadczeń w pracy z Lean.

www.leancenter.pl

 

opis BWL

„Magazyn Businesswoman life” jest przewodnikiem kobiet w świecie biznesu. To zaufane źródło informacji, trendów, opinii i wydarzeń. Pomaga kobietom, takim jak Ty w realizowaniu pasji, w zdobywaniu niezależności finansowej oraz w spełnianiu własnych marzeń.

 

 

Czytaj więcej
Businesswoman life to coś więcej niż magazyn. To społeczność kobiet przedsiębiorczych, które nawzajem się inspirują, motywują, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Naszym celem jest służenie jako społecznościowy magazyn, łączący przedsiębiorcze kobiety z całej Polski. Zgodnie z Kim Kiyosaki, autorką książki „Bogata Kobieta” wierzymy, że świat będzie lepszy, jeżeli będzie w nim coraz więcej bogatych kobiet.

http://www.businesswomanlife.pl/

 

opis mt biznes

Celem wydawnictwa jest prezentowanie najnowszych tendencji w dziedzinie zarządzania, marketingu, ekonomii i psychologii biznesu. Książki MT Biznes kierowane są do menedżerów wszystkich szczebli, środowiska akademickiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką biznesową.

 

 

Czytaj więcej
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości i przydatności publikacji stale współpracujemy z takimi wydawnictwami jak Harvard Business School, The Crown Publishing Group czy Amacom Books a Division of The American Management Association. Dzięki temu możemy zaoferować polskiemu czytelnikowi w krótkim czasie światowe bestsellery. Wielką wagę przywiązujemy zarówno do zawartości, jak i wyglądu naszych książek. Wszystkie publikacje opracowywane są przez doświadczonych tłumaczy, redaktorów, konsultantów merytorycznych, grafików komputerowych. Opierając się na ich profesjonalizmie i kwalifikacjach, przygotowujemy i publikujemy książki na najwyższym poziomie. w szybko zmieniającym się świecie biznesu jedno jest pewne – możesz ufać naszym książkom! www.mtbiznes.pl

 

biznesowy.net

logistyka produkcji

opis biznesowy.net

W biznesie każdy z nas docenia profesjonalizm i chce pracować z najlepszymi specjalistami w branży. Biznesowy.net to miejsce dla takich właśnie osób. Prezentacja firmy w biznesowy.net pozwoli Ci nie tylko skutecznie kreować wizerunek specjalisty w Twojej dziedzinie, ale też zdobyć wiele nowych kontaktów i znaleźć się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarkach.

 

Czytaj więcej
W efekcie otrzymujesz wyższą rozpoznawalność w krótkim czasie. Zobacz jakie to proste: http://www.biznesowy.net/. Portal Biznesowy.net to prestiżowe miejsce dla świadomego biznesu.

http://biznesowy.net/

 

opis Logistyka Produkcji

Logistyka Produkcji to kwartalnik prezentujący kluczowe zagadnienia z dziedziny logistyki produkcji. Niezależne i cenne źródło informacji o technologiach, produktach, nowościach. Czytelnicy znajdą tu szeroką bazę artykułów, przykłady wdrożeń, najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania oraz IT, jak również najświeższe informacje z rynku.

 

Czytaj więcej
Czasopismo skierowane jest do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach produkcyjnych: managerów, kierowników produkcji, specjalistów, szefów produkcji, szefów zaopatrzenia, inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie ruchu, obsługę i oprogramowanie zakładów produkcyjnych, a także pracowników mających wpływ na specyfikację i rekomendowanie zakupów wyposażenia technicznego jak i oprogramowania. Nasi czytelnicy to specjaliści poszukujący informacji i rekomendujący konkretne rozwiązania, w dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów. Magazyn ma zasięg ogólnopolski. Zapewniamy naszym czytelnikom dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Dystrybucja odbywa się poprzez wysyłkę imienną, prenumeratę a także kolportaż w trakcie największych targów, seminariów i konferencji sektora produkcyjnego oraz branż pokrewnych.

www.logistyka-produkcji.pl