fbpx
ABK oferta

Konstruktywne wywieranie wpływu – trening skutecznej i konstruktywnej komunikacji


Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności konstruktywnego wywierania wpływu w zawodowych relacjach interpersonalnych, komunikowania się, przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, budowania autorytetu nieformalnego i kształtowania nastawienia kooperacyjnego.

Dla kogo:

Brak preferencji


Zakres szkolenia:

 • Kompetencja społeczna – jej znaczenie i możliwości doskonalenia
  - zachowania naturalne a zachowania instrumentalne
  - znaczenie kompetencji społecznych dla skuteczności osobistej
  - podstawowe i profesjonalne umiejętności społeczne
  - poziomy i metody doskonalenia kompetencji społecznych

 • Ocena nastawienia i postaw innych ludzi
  - subiektywizm oceniania innych, prawidłowa diagnoza relacji interpersonalnych
  - trafna ocena innych ludzi, ich intencji i dążeń, odczytywanie komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
  - autoprezentacja
  - wygląd i zachowania niewerbalne, podstawowe narzędzie pozytywnej autoprezentacji
  - budowanie autorytetu

 • Komunikacja jako narzędzie wywierania wpływu społecznego i kształtowania konstruktywnych relacji interpersonalnych
  - konstruktywne i destrukcyjne formy komunikacji interpersonalnej
  - błędy w komunikowaniu się, zasady skutecznej komunikacji
  - umiejętność aktywnego słuchania, rodzaje i funkcje pytań
  - rodzaje i funkcje komunikatów w zależności od celów w kontakcie interpersonalnym

 • Nawiązywanie współpracy
  - nastawienie kooperacyjne i rywalizacyjne
  - warunki efektywnej współpracy z innymi, bariery efektywnej współpracy

 • Wywieranie wpływu i przejmowanie dominacji
  - style i techniki wywierania wpływu na innych
  - techniki przejmowania dominacji w relacji interpersonalnej

 • Asertywność i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych
  - asertywne reakcje w podstawowych sytuacjach społecznych (komunikowania ocen, emocji i opinii, wywierania wpływu, modyfikacji zachowań niepożądanych, reakcji na ocenę i na manipulacje psychologiczne, przezwyciężania sytuacji konfliktowych, reakcja na obiekcje, sprzeciw i frustrację)
  - reguły zachowań asertywnych

 • Reagowanie na „trudnych” rozmówców i na manipulacje psychologiczne
  - przyczyny trudności w relacjach interpersonalnych
  - typy „trudnych” rozmówców i techniki reagowania na zachowania destrukcyjne
  - rodzaje manipulacji psychologicznych
  - rozpoznawanie manipulacji psychologicznych i reakcja na nie

 • Kierunki dalszego doskonalenia umiejętności społecznych
  - programowanie neuro-lingwistyczne
  - analiza transakcyjna
  - rozpoznawanie nieuświadamianych dążeń i potrzeb
  - modyfikacja zachowań niepożądanych u siebie i u innychKorzyści

 

ABK oferta

Zawsze odpowiadamy

Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości.

ABK oferta

Dotykamy sedna

"Łatwe do wprowadzenia są tylko zmiany na gorsze"

ABK oferta

Kameralna atmosfera

Małe grupy (≤16).
Dużo czasu i okazji do zadawania pytań.
ABK oferta

Nauka przez praktykę

Nie przekazujemy tylko wiedzy - rozwijamy umiejętności, budujemy pierwsze doświadczenia, zmieniamy postawy i zachowania.

ABK oferta

Najlepsi trenerzy!

Rzetelna wiedza, poparta praktyką i doświadczeniem.


Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub terminów najbliższych szkoleń - napisz do nas lub zadzwoń!

Kierownik Działu Obsługi Klienta:

Dorota Wróbel
email: dorota.wrobel (at) abk.pl
Tel. kom: 885 060 834

Kierownik Biura i Organizacji Szkoleń:

Dorota Leśniak
email: dorota.lesniak (at) abk.pl
Tel./fax: (71) 344 01 15
Tel. kom: 603 544 553