fbpx
Lean

Przepływ ciągły
Zapytaj o termin kolejnego szkolenia

 

… czyli zapasy z zapasami w stylu wolnym.

kreska oddzielająca


Czy znajoma jest Ci taka sytuacja?

Czy znajoma jest Ci taka sytuacja?

Mam wrażenie, że nasza produkcja przypomina trochę wizytę w przychodni lekarskiej:

 • KOLEJKA,
 • proces,
 • dłuuuuga KOLEJKA,
 • proces,
 • KOLEJKA,
 • itd..

W rezultacie, pomimo że realny czas przetwarzania jednej sztuki to zaledwie kilka minut, cały proces zajmuje nam dni, a czasem tygodnie…

Teza jest taka:

Teza jest taka:

Jeśli zgodzimy się, że „czas to pieniądz”, a zapasy to marnotrawstwo, to musimy się zgodzić, że przepływ ciągły jest najlepszym sposobem produkcji.

kreska oddzielająca


Cel

Cel warsztatu

Poznasz zasady funkcjonowania produkcji w systemie ciągłym.
Nauczysz się:

 • jak zaprojektować gniazda produkcyjne o przepływie ciągłym,
 • jak utrzymać zasady przepływu ciągłego w Twoich procesach,
 • jakimi sposobami doskonalić działający już przepływ ciągły.

Grupa

Dla kogo?

Zdobyte na warsztacie umiejętności będą szczególnie przydatne dla członków kadry menadżerskiej i inżynierskiej odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją.

Czego możesz się spodziewać?

Jak pracujemy?

Stawiamy na małe grupy - utrzymujemy dynamikę pracy i warsztatowy charakter zajęć. Grupa szkoleniowa liczy nie więcej, niż 15 osób.

kreska oddzielająca


 

Zakres szkolenia

zakres

Dzień 1.

1. Wprowadzenie do ciągłego przepływu:

 • Przepływ jednej sztuki – pojęcia, definicje.

2. Jak wdrażać przepływ jednej sztuki? – Kluczowe pytania.

3. Praca standaryzowana:

 • Czas taktu.
 • Zawartość pracy.
 • Elementy pracy.

4. Przypisanie wyrobów do gniazd.

5. Zdolności produkcyjne wyposażenia.

6. Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk

7. Wymagane zasoby.

8. Podział pracy pomiędzy operatorów.

zakres

Dzień 2.

9. Warsztaty na linii produkcyjnej:

 • obserwacja procesów,
 • pomiar zawartości pracy dla wybranych produktów,
 • obliczanie rzeczywistego czasu taktu linii,
 • pomiar czasu elementów pracy wybranych produktów,
 • weryfikacja ograniczeń wyposażenia produkcyjnego,
 • dopasowywanie zasobów do planowanego cyklu linii,
 • różne scenariusze podziału pracy dla wybranego procesu.

10. Wdrażanie i utrzymanie systemu.

11. Czy coś jest jeszcze niejasne.


Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub terminów najbliższych szkoleń - napisz do nas lub zadzwoń!

Kierownik Działu Obsługi Klienta:

Dorota Wróbel
email: dorota.wrobel (at) abk.pl
Tel. kom: 885 060 834

Kierownik Biura i Organizacji Szkoleń:

Dorota Leśniak
email: dorota.lesniak (at) abk.pl
Tel./fax: (71) 344 01 15
Tel. kom: 603 544 553