fbpx Zadaj pytanie

Six Sigma

Six Sigma w trzech słowach?

Stabliność procesu.
Precyzja działania.
Oszczędności.

Six Sigma w jednym zdaniu?

Specyficzna kultura przedsiębiorstwa, w której decyzje biznesowe
podejmowane są w oparciu o liczby, dane i fakty.

hr + navi


Szkolenia   |   Doradztwo   |   Wdrożenia   |   Certyfikacja   |   Nasze doświadczenieSzkolenia Six Sigma otwarte w 2019 roku

GBO

BBO

FT DMAIC

Problem Solving

Jakość szkoleń ABK potwierdzona międzynarodowym certyfikatem

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją, która posiada akredytację The Council for Six Sigma Certification. Szkolenia Akademii Białego Kruka spełniają wymogi jakościowe dotyczące zakresu merytorycznego programu szkoleń, kompetencji zespołu trenerskiego, procesu certyfikacji.

https://www.sixsigmacouncil.org/


poczatki

Początki Six Sigma

Six Sigma to program, który powstał w latach 80. w Motoroli jako odpowiedź na poważne problemy jakościowe tej firmy. Uzyskane przez Motorolę efekty (m.in. nagroda im. Baldridga w 1988 roku) spowodowały, że w latach 90. program Six Sigma zaczął być stosowany przez kolejne… i kolejne… i kolejne organizacje.

poczatki


strzalka_padding

usługi

Six Sigma w usługach

Po ogromnym sukcesie programu w General Electric w drugiej połowie lat 90. jego popularność wzrosła jeszcze bardziej i, co ważne, Six Sigma zagościła w firmach nieprodukcyjnych (finanse, bankowość, logistyka, wszelkie usługi, sektor publiczny).

poczatki


strzalka_padding

dzis

Six Sigma dziś

Dzisiaj program Six Sigma to dojrzałe, skuteczne narzędzie biznesowe wspierające kadrę menadżerską w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów firmy. Stał się nieodzownym wyposażeniem każdego Zarządu, który szuka solidnego wsparcia w realizacji przyjętej strategii.


efekty

Dowiedzione efekty programu Six Sigma to między innymi:

- bardzo istotne korzyści finansowe zarówno po stronie redukcji kosztów, poprawy płynności, ale też zwiększenia zyskowności)

- istotna poprawa satysfakcji klientów

- istotna poprawa stabilności procesów

- istotne zwiększenie wiedzy o produkcie i procesie, co dziś jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

- skuteczne wsparciezdynamizowanie realizacji strategii

- Six Sigma to również skuteczny i atrakcyjny program rozwoju kluczowych potencjałów (czyli Twoich Najlepszych Ludzi!)

logika programu

Logika tego programu jest bardzo prosta: - wybierz swoich najlepszych ludzi (tzw. Six Sigma Black Belts/Green Belts) - daj im najlepsze możliwe “uzbrojenie” (metodyka i narzędzia DMAIC) - następnie - skieruj ich do rozwiązania najważniejszych problemów Twojego biznesu (problemy strategiczne, o nieznanej przyczynie i rozwiązaniu, często chroniczne, wymagające analizy) gwiazdka

To, że słowa istotnyskuteczny pojawiają się tak często, to nie zwykły zabieg stylistyczny. Program Six Sigma rzeczywiście skutecznie prowadzi do przełomowych zmian.


 

doradztwo


Doradztwo Six Sigma

Za nami tysiące godzin konsultacji i setki projektów. Z chęcią wspieramy naszych partnerów na każdym etapie działań związanych z Six Sigma,
od uruchomienia programu, poprzez jego rozwój, aż do pełnej zmiany kulturowej.

Jak to działa?

strzalka

koszyk

Na początku tworzymy koszyk potencjalnych problemów

Wspólnie opracowujemy sposoby systematycznego zbierania informacji o występujących problemach/potencjałach. Informacje te, trafiają do tzw. koszyka.

strzalka

wybor

Wybieramy problemy do rozwiązania

Poddajemy problemy systematycznej ocenie i selekcji. Dopiero na tej podstawie podejmujemy decyzję, które z nich zostaną przekazane do rozwiązania.

strzalka

narz

Dobieramy odpowiednie narzędzia

Niezwykle trudno wbić gwóźdź za pomocą śrubokręta (choć to możliwe). Młotek będzie dużo bardziej skuteczny i efektywny. Podobnie w biznesie – nie każde narzędzie czy metoda nadaje się do rozwiązania danego typu problemu. Uczymy umiejętnie kierować problemy na właściwe dla nich „tory”.

projekty

Czas na projekt!

Po dobraniu właściwej metody przychodzi czas na realizację projektu. Zostaje wybrany lider, który wraz ze sponsorem buduje zespół i definiuje niezbędne zasoby. Nasi trenerzy dostarczają pełnego wsparcia w realizacji projektów od ich zdefiniowania, aż do fazy podsumowania i zamknięcia. Po zakończeniu projektu/projektów następuje powrót do koszyka i wybór kolejnego problemu/potencjału do rozwiązania.

wdrozenia


Wdrożenia

Oferujemy pełne wsparcie na każdym z etapów wdrożenia programu Six Sigma, we wszelkich działaniach
niezbędnych do osiągnięcia końcowego sukcesu. Z chęcią pomożemy dostosować poniższy model
do szczególnych warunków działania Państwa organizacji.

Faza 0
przygotowanie

Szkolenie wprowadzające dla Zarządu i managerów.
Przygotowanie koszyka problemów oraz systemu
kolekcjonowania problemów w organizacji.

1

Faza 1
uruchomienie

Wybór problemów do pierwszej fali projektów.
Dobór liderów do pierwszej fali projektów.
Szkolenie Black Belt/Green Belt w obszarze pilotowym.
Intensywne wsparcie w realizacji projektów.
Wsparcie w akceptacji zmian w organizacji

2

Faza 2
pierwsze sukcesy

Wstępna ocena efektywności liderów.
Wybór problemów do drugiej fali projektów.
Intensywne wsparcie w realizacji projektów.
Mapowanie i opomiarowanie kluczowych procesów (BPMS).
Wsparcie w promocji programu wewnątrz organizacji.

strz

3

Faza 3
skalowanie

Stworzenie systemu zarządzania projektami Six Sigma.
Szkolenia Black Belt i Green Belt w całej organizacji.
Pierwsze certyfikacje.
Mapowanie procesów organizacji.
Usystematyzowanie procesu certyfikacji liderów.
Dalsza promocja programu.
Pozyskanie Master Black Belt.

4

Faza 4
instytucjonalizacja

Projektowanie nowych procesów dla Six Sigma (DFSS).
Zbudowanie systemu zarządzania wiedzą.
Usystematyzowanie procesu rozwoju liderów.
Szkolenia Trenerów wewnętrznych.

5

Faza 5
zmiana kulturowa

Wsparcie w budowie kultury systematycznego
rozwiązywania problemów.

certyfikacja Six Sigma


certyfikacja Six Sigma

Certyfikacja Six Sigma

Ukończenie szkolenia w Akademii daje Wam możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Stawiamy na wysoką jakość naszych kursów i chcemy,
aby wystawiane przez nas certyfikaty Six Sigma Green Belt i Black Belt były rzetelnym dowodem potwierdzającym Wasze kompetencje.

Warunki uzyskania certyfikatu w 3 krokach:

3

Krok 1.
Ukończenie szkolenia

Obecność na 90% zajęć:

  • 8 z 9 zajęć dla szkolenia Green Belt
  • 10 z 12 zajęć dla szkolenia Upgrade
  • 18 z 20 zajęć dla szkolenia Black Belt

Zaliczenie testu z wiedzy po każdej sesji.
Uruchomienie projektu DMAIC w organizacji (minimum faza Define).

Otrzymanie zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia
.

zaswiadczenie

4

Krok 2.
Realizacja projektów

Przeprowadzenie 2 projektów DMAIC
w organizacji.

Uwaga! Oba projekty muszą zostać w pełni zrealizowane (ukończona faza Control).

5

Krok 3.
Egzamin i obrona projektów

Uzyskanie pozytywnego wyniku z każdej z dwóch części egzaminu (pisemnej i ustnej):

  • Zaliczenie testu z wiedzy, czyli udzielenie min. 70% poprawnych odpowiedzi na pytania,
  • Prezentacja i obrona dwóch projektów DMAIC.

Otrzymanie certyfikatu Six Sigma
Green Belt lub Black Belt
.

certyfikacja

FAQ Certyfikacja Six Sigma


FAQ

Czy jeszcze coś jest niejasne? Sprawdź najczęściej zadawane pytania!

Ile projektów trzeba ukończyć, aby otrzymać certyfikat Six Sigma Green Belt lub Black Belt? Czy projekty muszą być zrealizowane w 100%?

Wymagamy ukończenia dwóch projektów DMAIC. Muszą one być w pełni zrealizowane, czyli zostać zamknięte po zakończonej fazie Control. 

Czy trzeba mieć już certyfikat Green Belt, aby zostać Black Beltem?

Nie! Swoją edukację (i certyfikację) można rozpocząć od razu na poziomie Black Belt. Jednak absolwentom szkolenia Green Belt, proponujemy szkolenie uzupełniające: Six Sigma Upgrade: Green to Black Belt. 

Jak wygląda egzamin certyfikacyjny?

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po zaliczeniu pisemnego testu z wiedzy, uczestnik przystępuje do prezentacji i obrony dwóch projektów DMAIC.

Czas egzaminu pisemnego:

  • 45 minut dla poziomu Green Belt
  • 75 minut dla poziomu Black Belt

Czas na prezentację i odpowiedzi na pytania:

  • 20 minut na prezentację i 10 minut pytań – dla poziomu Green Belt
  • 30 minut na prezentację i 15 minut pytań – dla pozimu Black Belt

 

Czy jest jakiś ostateczny termin, w którym należy się obronić? Ile kosztuje certyfikacja?

Pierwszy egzamin certyfikacyjny jest bezpłatny w ciągu 24 miesięcy od ukończenia szkolenia.  Za certyfikację w późniejszym terminie pobieramy opłatę w wysokości 500 zł netto.

Czy projekty certyfikacyjne można realizować w grupie?

Nie. Stawiamy na jakość, dlatego wymagamy indywidualnej prezentacji przez lidera projektu. 

Czy jak realizowało się 2 projekty na poziomie Green Belt, to na Black Belt należy przedstawić 2 nowe?

Tak. Jeśli projekt był już przedstawiany podczas certyfikacji, nie może być przedstawiany ponownie. 

Czy prezentację muszę przygotować na formatce ABK?

Tak. Zależy nam na zmieszczeniu się w ilości proponowanych przez nas slajdów.

doswiadczenie


pierwszy kurs BB

Ponad 10 lat doświadczenia w obszarze Six Sigma...

Pierwszy kurs Six Sigma Black Belt odbył się w 2004 roku.
Od tego czasu zrealizowaliśmy ponad 10 tys. godzin szkoleniowych w ramach programu Six Sigma
i konsultowaliśmy ponad tysiąc projektów usprawniających.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - poznaj opinie naszych Klientów i zobacz na czym polegają działania Akademii.

 

linki

 

ref_button

 

oabk_button

doswiadczenie


pryklady projektow

 Przykłady wyników projektów realizowanych w ramach naszych szkoleń

Branża

Problem

Korzyść z projektu

Automotive

Niska efektywność procesu tłoczenia wyrobów wybranego typu 289 tys. zł oszczędności z tytułu ograniczenia strat materiału

Elektronika i AGD

Zwiększony odrzut na kontroli końcowej dla wybranego wyrobu Roczny zysk: 147 864 zł

Finanse

Zbyt długi czas wyboru dostawcy Skrócenie czasu zlecenia zakupu ze 164 do 49 dni roboczych

Medyczna

Średnica cząsteczki w wybranym kremie przekracza
wartość krytyczną

Eliminacja strat w wysokości ok. 4000 zł/serię
przerabianego preparatu (ok. 400 000 zł/rok)

Aerospace

Brak stabilności parametrów w procesie wyżarzania i zalewania Oszczędności 882 000 zł w ciągu roku

Obróbka mechaniczna

Zbyt długi czas cyklu obróbki tulei; na dzień rozpoczęcia
projektu  wynosi 78 sek., podczas gdy oczekiwany to 46 sek

Łącznie oszczędności twarde: 416 400 zł
Łącznie oszczędności miękkie: 5 760 000 zł