fbpx
Analiza przygotowanego procesu, która pozwala
zrozumieć FMEA na rzeczywistym przykładzie.

kreska oddzielająca


Cel

Cel szkolenia

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących zastosowania w praktyce analizy FMEA procesu.
W trakcie szkolenia, uczestnicy wezmą udział w przeprowadzeniu analizy wcześniej przygotowanego procesu (z firmy Partnera), dzięki czemu będą mieli możliwość:

  • zrozumienia istoty FMEA w oparciu o pracę na rzeczywistym przykładzie
  • dostrzeżenia korzyści płynących ze stosowania tej metody
  • nabycia podstawowych umiejętności w posługiwaniu się nią

Dodatkowym celem szkolenia, jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań przyszłych liderów, wspierających rozwiązywanie problemów jakościowych - ograniczanie zachowań takich jak np.:

  • szukanie winnych
  • pospieszne wskazywanie przyczyn/rozwiązań
  • „zamiatanie problemów pod dywan”

Grupa

Dla kogo?

Osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów, liderzy zespołów projektowych, średni i niższy poziom kierowniczy, mistrzowie, brygadziści, pracownicy operacyjni.

Czego możesz się spodziewać?

Czego możesz się spodziewać?

Jesteśmy przekonani, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez przekazanie wiadomości na podstawie praktyki w formie dobrej zabawy. Utrzymujemy przyjazną, ale jednocześnie skupioną atmosferę.

Nie przekazujemy tylko wiedzy - rozwijamy umiejętności, budujemy pierwsze doświadczenia, zmieniamy postawy i zachowania. Nie jesteśmy belframi.

Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości.

I tylko najlepsi trenerzy. Wiele praktycznych przykładów. Tych dobrych, i tych złych również. Wszystko w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Uczestnicy mają możliwość zastosowania przekazywanych treści w praktyce.

kreska oddzielająca


Zakres 1

Zakres szkolenia

Istota i cel prowadzenia analizy FMEA.
Identyfikacja potencjalnych wad.
Identyfikacja skutków wad oraz ocena ich dotkliwości.
Identyfikacja przyczyn wad oraz ocena ich występowalności.
Określenie bieżących kontroli oraz ocena ich wykrywalności.
Omówienie wyników przeprowadzonych analiz.
Ćwiczenia warsztatowe.
 

Zakres 2


Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub terminów najbliższych szkoleń - napisz do nas lub zadzwoń!

Kierownik Działu Obsługi Klienta:

Dorota Wróbel
email: dorota.wrobel (at) abk.pl
Tel. kom: 885 060 834

Kierownik Biura i Organizacji Szkoleń:

Dorota Leśniak
email: dorota.lesniak (at) abk.pl
Tel./fax: (71) 344 01 15
Tel. kom: 603 544 553